benefit annonceПроектът БЕНЕФИТ цели да допринесе за изпълнението на Европейската стратегия за градска мобилност, отговаряща на очакванията на хората. Новата концепция на градската мобилност се състои в насърчаване на използването на всички транспортни средства и комбинирането на различните видове обществен транспорт (влак, трамвай, метро, автобус) с индивидуален транспорт (автомобил, велосипед, ходене пеш).

Прочети още...

benefit goals annonceПроектът BENEFIT има 5 основни цели - по-голяма икономия на енергия, по-малко замърсители, повече обществен транспорт в градовете, по-малко индивидуален трафик, ролеви модел за други градове.

Прочети още...

benefit documents annonceВ хода на проекта от партньорите са разработени редица документи, които обобщават направеното в отделните страни, постигнатите резултати и натрупания опит и предлагат добри практики на други градове, които желаят да ги ползват за развитие на градската мобилност.

Прочети още...

benefit newsletters annonceПо време на изпълнението на проекта бяха издадени 5 бюлетина, които проследяваха извършената работа, постигнатите резултати и разпространяваха добрите практики.

Прочети още...

benefit bulgaria annonceНа приложените към сайта брошури са представени част от резултатите, постигнати по проекта в България, в партьорство с Българското Национално Радио и Община София.

Прочети още...