benefit newsletters annonceПо време на изпълнението на проекта бяха издадени 5 бюлетина, които проследяваха извършената работа, постигнатите резултати и разпространяваха добрите практики.

 

 

 

 

Loading...

 

Loading...

 

Loading...

 

Loading...

 

Loading...