projects annonce

Клуб УРГО успешно е разработил и изпълнил повече от 30 значими проекта, предимно ориентирани към социалното развитие, опазването на околната среда, транспорт и мобилност.

Основни области на интервенция по проектите са устойчиво градско развитие, развитие на аграрните региони, управление на мобилността, управление на отпадъците, транс-гранично и многонационално сътрудничество, социална интеграция и обучение по управление на Европейски проекти. След присъединяването на България към ЕС, Клубът стана един от основните национални партньори по европейски проекти, централизирано финансирани по програми CIP-IEE, LIFE+, SEE и много други.

Мрежа на ENDURANCE в България

bulgaria small

WEB страници на проекти по градска мобилност

smp logo official

epomm

eltis

do the right mix

bump site small