partnerships annonceОрганизацията винаги е работила с много доброволци - студенти и пенсионери. Клубът е член на няколко Европейски мрежи (ЕПОММ, Градове за мобилност, Форум за защита правата на човека, Дунавски екологичен форум, Инфорс, ТРИАЛОГ).

Прочети още...

participation annonceКлуб "Устойчиво развитие на гражданското общество" е член на редица престижни международни и национални организации.

Прочети още...