partners annonceЗа разработката и изпълнението на проекта си партнираха организации от 4 страни - Румъния, Гърция, Словения и България. България беше представлявана от Клуб "Устойчиво развитие на гражданското общество".

Прочети още...

site annonceЗа реализацията на проекта, за обмен и съхранение на резултатите от изпълнението му, както и за разпространение на успешните практики, беше разработен web сайт на проекта на английски и румънски език.

Прочети още...

newsletter annonce През периода на изпълнение на проекта бяха издадени 5 бюлетина, отразяващи работата на партньорите и постигнатите резултати. Бюлетините са преведени на български и предоставят информация за резултатите и добрите практики.

Прочети още...

leaflets annonceБеше издадена дипляна, която представя целите на проекта, проектните дейности, партниращите организации и предлага контакти на заинтересуваните организации и общини за получаване на допълнителна информация.

Прочети още...