Партньори по проекта са организации от 8 страни. България е представлявана от Клуб "Устойчиво развитие на гражданското общество".

 

benefit map

 

Участник

Държава

WEB site

 Forschungsgesellschaft Mobilität  Австрия  
 Romanian Association of Public Transport  Румъния  
 City of Zilina  Словакия  
 Mallorca Transports Consortium  Испания  
 CINESI Transport Consultancy  Испания  
 Public Transport Co-ordinator of South Moravian Region   Чехия  
 Energy Agency of Podravje  Словения  www.energap.si
 Club "Sustainable Development of Civil Society"  България  
 Public Transport Operator of Bologna  Италия