seemore kavarna annonceПоследният, 5-ти семинар по SEEMORE се проведе на 19 март в община Каварна под егидата на кмета г-н Цонко Цонев.

Присъстваха 23 участници от целевите общини в регион Добрич. Доц. Илиева представи резултатите от три годишното изпълнение на проекта и новите възможности за разработка и финансиране на проекти в рамките на Нorizon 2020 на ЕК. След това беше представен ПУГМ на Каварна, разработен от проектния екип в тясно сътрудничество с общинските експерти. Той беше приет от Общината и предстои неговото представяне и одобрение от Общинския съвет. Като първи пилотен проект за България, Планът за устойчива градска мобилност на Каварна предизвика голям интерес сред медиите, които взеха интервю от г-жа Илиева и публикуваха множество материали за Плана. За повече информация:

Warning: No images in specified directory. Please check the directory! Debug: specified directory - https://csdcs.org/02.projects/01.seemore/kavarna/gallery

Представяне на проекта SEEMORE

Loading...

Представяне на SUMP в община Каварна

Loading...

План за устойчива градска мобилност на Каварна

Loading...

Протокол за предаване на плана

Loading...

Сайт на проекта SEEMORE

web seemore

Мобилeн пакет за туристи на област Добрич

Кликнете върху изображенията, за да свалите материалите. 

seemore-booklet annonce seemore-time-table annonce