Втори семинар ELTIS+

workshop2 annonceВторият семинар с техническият насоченост за информиране и повишаване на техническите умения в областта на Плановете за Устойчива Градска мобилност се проведе на 4 май 2012 г. във Федерацията на научно-техническите съюзи.

 Сайт на проекта ELTIS

Warning: No images in specified directory. Please check the directory! Debug: specified directory - https://csdcs.org/03.trainings/eltis/gallery

Stakeholder and citizen participation

Loading...

 

Training Module extra: The difference between Traditional urban transport planning and Sustainable Urban Transport Planning

Loading...

 

Integration What does it mean in the SUMP context?

Loading...

 

Training Module 1: Planning for People – an overview of the SUMP concept and its benefits

Loading...

 

Какво представлява УПГМ-подхода? Упражнение

Loading...