Първи семинар ELTIS+

workshop1 annonceЕвропейската Комисия подпомага решаването на транспортните проблеми в градските зони чрез стимулиране на регионалните и местни власти да разработват и внедряват  Планове за Устойчива Градска Мобилност (ПУГМ).

В своя План за действие по Градска мобилност тя реши да предостави ръководства и материали за промоция на обмена на добри практики, да очертае основните проблеми и да финансира образователни мероприятия за професионалистите в областта на градска мобилност.

През 2012 г. екип от експерти, назначени от ЕК, ще проведе 35 семинара за информиране и повишаване на техническите умения в областта на ПУГМ из цяла Европа. За България са предвидени два семинара - информационен и технически.

Първият семинар се организира в София в сътрудничество с Европейската платформа за управление на мобилността ЕРОММ и проект ЕРОММ+, в рамките на който е създадена Национална мрежа за управление на мобилността в България с координатор НПО Клуб „УРГО”. Семинарът беше организиран от Клуб "УРГО" и се проведе на 9 март 2012 г. във Федерацията на научно-техническите съюзи.

В семинара взе участие председателят на Парламентарната комисия "Транспорт, информационни технологии и съобщения" г-н Иван Вълков.

Сайт на проекта ELTIS

 

Warning: No images in specified directory. Please check the directory! Debug: specified directory - https://csdcs.org/03.trainings/eltis/gallery1

 

ДА ПЛАНИРАМЕ ИЛИ НЕ? 

Loading...

Устойчиви планове за градска мобилност. Преглед на концепцията

Loading...

Устойчиви планове за градска мобилност на практика

Loading...

УСТОЙЧИВО ПЛАНИРАНЕ НА ГРАДСКАТА МОБИЛНОСТ. Планова фаза I: Добра подготовка

Loading...