biodiversity

“ИНИЦИАТИВА ЗА ОПАЗВАНЕТО НА БИОРАЗНООБРАЗИЕТО В ЯМБОЛСКИ РЕГИОН”
(Приключил)

Финансиран от Холандското правителство по програма МАТРА-КНИП за България

Проектът цели широко запознаване на обществеността с природните богатства и биоразнообразието в региона с цел тяхното опазване. Предвижда се кратко обучение на активисти от третия сектор: НПО, читалища, младежки домове и др., на училищни кадри и на експерти от местната администрация по екология и опазване на околната среда и биоразнообразие. За целта ще се проведе 5-дневен семинар по програма на Централно-Европейския Институт. На следващият етап от проекта ще бъде съставен и отпечатан луксозен справочник-брошура за редките растителни и животински видове в региона с много атрактивни снимки. Справочникът ще бъде издаден в тираж 1000 бр. на два езика – български и английски. Той ще бъде разпространен сред различни организации в Ямболска област (общини, училища, НПО, читалища, туристически и др. Фирми) с образователна и рекламна цел.

 

WEB страници на проекти по градска мобилност

smp logo official

epomm

eltis

do the right mix

bump site small