brno umd 11

 

Дните на градската мобилност 2022 г. предоставиха уникален форум за политици, местни власти, академични среди, неправителствени организации, специалисти по градски транспорт и градоустройство, за да се свържат и обсъдят пътя за устойчиво, иновативно и справедливо бъдеще за градската мобилност в Европа. Този септември Клуб УРГО представи там проекта SABRINA. Тази година темата беше „Придвижване на хора и стоки по-устойчиво“.

Градовете са изправени пред критични предизвикателства по пътя към устойчива мобилност, но те също държат ключа за действие. Повече от 70% от европейците живеят в градовете, а градските райони представляват около 23% от емисиите на парникови газове в ЕС от транспорта. В същото време европейските градове представят някои от най-смелите и иновативни решения за пътнически и товарен транзит. Дните на градската мобилност са насочени към тези ключови предизвикателства. Тази двугодишна конференция, организирана съвместно през 2022 г. от Европейската комисия, Генерална дирекция за мобилност и транспорт (DG MOVE) и чешкото председателство на Съвета на ЕС, беше важно събитие в календара на градската мобилност.

За повече информация: Снимки

 

 

 • brno_umd_01
 • brno_umd_02
 • brno_umd_03
 • brno_umd_04
 • brno_umd_05
 • brno_umd_06
 • brno_umd_07
 • brno_umd_08
 • brno_umd_09
 • brno_umd_10
 • brno_umd_12
 • brno_umd_13
 • brno_umd_14
 • brno_umd_15
 • brno_umd_16