alicante 01

 

XIII-та Европейска конференция за екологично възстановяване „Възстановяване на природата, свързване на хората“ се проведе на 5 – 9 септември 2022 г. в Аликанте (Испания) и беше организирана от Университета на Аликанте и SER Europe. Конференцията беше отлична възможност за насърчаване на ефективен реципрочен обмен между мениджъри, частен сектор, гражданско общество, политици и академичните среди в цяла Европа. Европейският комисар по околната среда Виргиниус Синкевичюс предсeдателстваше конференцията.

Повече от 300 учени, професионалисти и практици в областта на екологичното възстановяване участваха и над 200 представиха доклади и разработки на пленарни заседания, работни срещи, комуникационни сесии и постери. CSDCS взе участие в постерната сесия, където проектът SABRINA предизвика голям интерес. Проф. Илиева отговори на всички въпроси на аудиторията.

За повече информация: Снимки

 

  • alicante_02
  • alicante_03
  • alicante_04
  • alicante_05
  • alicante_06
  • alicante_07
  • alicante_08