broshure

Издадена е брошура по проекта SABRINA на български език.

Партньорите по SABRINA се занимават с проблемите на безопасността на велосипедната инфраструктура по съществуващи, планирани и липсващи коридори, пресичащи девет държави от Дунавския регион. Проверяват се велосипедните маршрути за безопасност, идентифицирайки рисковете за велосипедистите.

Проектът ще предостави на управляващите ресурси и инструменти за безопасни и устойчиви решения за подобрена колоездачна инфраструктура в региона.

Продължителност на проекта: 1 юли 2020 г. – 31 декември 2022 г.