sabrina conference 01a

 

Европейските проекти Risk Assessment on Danube Area Roads (RADAR) и Safer Bicycle Routes in Danube Area (SABRINA) организират съвместно с European Union Strategy for Danube Region (EUSDR) – PA1b онлайн конференция на тема:

IMPROVING ROAD SAFETY IN DANUBE AREA FOR ALL ROAD USERS:

Challenges and Opportunities in the Second Decade of Action for Road Safety (2021–2030).

Конференцията ще се проведе онлайн на 15 октомври 2020 г. от 11:00 до 13:30 ч. българско време на английски език.

Съвместната конференция е възможност за организациите и експертите по пътна безопасност да обсъдят и очертаят бъдещите стратегически насоки, фокусирайки се върху подобряването на безопасността на пътната инфраструктура в Дунавския регион за всички участници в движението. По време на конференцията ще бъдат представени средносрочните резултати от проекта RADAR със Стратегия за подобряване на безопасността на пътната инфраструктура в тяхната сърцевина и повече информация за иновативния подход към безопасността на велосипедната инфраструктура, предложен от проекта SABRINA.

Можете да се регистрирате за участие в конференцията ТУК.

 

sabrina conference 02a

 

За повече информация: Дневен ред на конференцията