project overview

 

Втората партньорска среща се проведе онлайн на 4 февруари 2022 г. На нея партньорите дискутираха дейностите, които ще се проведат през втория семестър на продължението на проекта.

Моля вижте презентацията: