interregional exchange

 

Първата междурегионална среща за обмяна на опит се проведе онлайн на 1 февруари 2022 г.

Партньорите представиха основните мерки и дейности в областта на мобилността и гъвкавите транспортни системи, които се предприеха в техните региони с цел преодоляване проблемите, свързани с пандемията.

Моля вижте презентацията: