last mile 3b

Като партньор по проекта Last Mile, Клуб Устойчиво развитие на гражданското общество продължава изпълнението му в неговата трета част. Понеже COVID-19 засегна сериозно транспорта и туризма, искаме да идентифицираме получените ефекти в тези браншове и да потърсим решения и добри практики.

По проекта е разработен въпросник, чрез който партньорите искат да идентифицират получените ефекти от пандемията върху транспорта и туризма.

Бихме били благодарни, ако отделите време и отговорите на поставените въпроси. До проучването може да стигнете чрез линка 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSq35gIOeR5EHhgLPvtcktEWncQWl2yLwCWZiiptY8J_BaWg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0