last mile 2

Проектът Last Mile е насочен към намиране на устойчиви, гъвкави транспортни системи /ГТС/ за последната миля в транспортната верига в туризма. След края на проекта през 2020 г., шест партньори по проекта стартираха на 3 ноември 2021 г. неговата 3-та фаза. Тъй като кризата с COVID-19 засегна сериозно много от идентифицираните ГТС, партньори искат да идентифицират получените ефекти и да търсят добро практики за настоящата ситуация и възможни предизвикателства в бъдеще.

Как кризата с COVID-19 засегна много от гъвкавите транспортни системи?

На първо място се усети загуба на доверие в обществения транспорт. Хората предпочитаха да използват индивидуални начини на пътуване (т.е. автомобил), за да сведат до минимум риска от инфекция и се въздържаха от използване на обществен транспорт, което води до загуба на клиенти и за решенията за последната миля. Освен това туристическата мобилност се промени: мерките за COVID-19, особено ограниченията за движение, имаха огромен ефект върху поведението на хората при пътуване и развлечение. В много региони туризмът спря, което утежни още повече ситуацията на устойчивите видове групов транспорт. В някои региони все пак имаше нарастване на местния туризъм, създавайки нови предизвикателства като увеличен индивидуален трафик или необходимост от управление на туристопотока и паркирането. В крайна сметка има вероятност моделите на мобилност да се променят. Гъвкавите транспортни решения може да придобият все по-голямо значение след кризата с COVID-19, т.е. да рестартират обществения транспорт там, където е пострадал.

Каква е целта на продължението на проекта?

В това продължение партньорите се стремят да намерят мерки за решаване на проблеми и предизвикателства, с които гъвкавите транспортни системи трябваше да се сблъскат по време на кризата с COVID-19 във всеки регион. Търсят се мерки за възстановяване от кризата, решения за по-нататъшни кризи, разработване на нови стратегии, като например за по-мащабен местен туризъм и др.

Какви са следващите стъпки?

Настоящото удължаване на проекта ще продължи една година. През това време шестимата партньори, които вече бяха ангажирани в основния проект, ще обменят информация относно въздействието на кризата с COVID-19 върху техните региони и ще търсят нови решения за бъдещето. Следователно всеки регион ще анализира статуквото на своите гъвкави транспортни системи и ефектите, които кризата с COVID-19 имаше върху тях. Тези анализи ще бъдат обсъдени и ще бъдат направени изводи.

Друга част е обменът с регионални заинтересовани страни. Във всеки регион ще се провеждат редовни срещи на заинтересованите страни, като се предвиждат и три междурегионални срещи за обмен. Ще бъдат анализирани добри практики за възстановяване на гъвкави транспортни системи. Проучвателно посещение в един от участващите региони ще покаже такива практики, като предостави възможности за обсъждане на тези знания и определяне на мерки за справяне и възстановяване от кризата.

Кои са партньорите?

Отново на борда са Агенцията по околна среда Австрия като водещ партньор, Регионалното управление Източен Тирол (Австрия), Агенцията за подкрепа на регионалното развитие Кошице (Словакия), Клубът за устойчиво развитие на гражданското общество (България), правителството на Каталуния (Испания) и природен парк Upper Sûre (Люксембург).