luxembourg annonceЧетвъртата среща на партньорите по проекта ПОСЛЕДНАТА МИЛЯ се проведе в Люксембург. От 19 до 22 юни 2017 г., партньорите от 6 европейски държави се срещнаха, за да посетят добри практики в управлението на мобилността и да дискутират иновативни стратегии за повишаване на осведомеността.

Опитът показва, че търсенето на адекватна транспортна схема, свързваща основните транспортни възли на обществения транспорт с отдалечените дестинации, посещавани от туристите, е от изключително значение както за посетителите, така и за местното население. Проектът ПОСЛЕДНАТА МИЛЯ цели да създаде условия за въвеждане на устойчиви мобилни услуги в целевите региони на страните-участнички.

Основната тема на интеррегионалната обмяна в Люксембург беше „Комуникaция с потребителите и обществото“. На фона на Европейската Стратегия 2020 и „Пътна карта на единното еврoпейско транспортно пространство“, целяща намаляване на вредните емесии на въглероден двуокис в транспорта с 60% до 2050 г. (на база 1990 г.), комуникацията и информацията са изключително важни. Особено в селските райони, където хората използват личните си автомобили за почти всяко пътуване. Това изисква атрактивна комуникация с потребителите и обществото за ползите от създаването и използването на гъвкави транспортни услуги.

Тази тема беше водеща на семинара, който се проведе на 19 юни. В интерактивната работна среща по темата участваха и национални експерти по комуникация и мобилност от партньорските страни. Идеите, развити в дискусиите, целят стимулиране на предстоящото изготвяне на регионалните планове за развитие на транспорта в различните региони.

По време на срещата партньорите се запознаха с въведени гъвкави транспортни решения в региона Upper Sure Nature Park. Бяха представени четири гъвкави транспортни услуги:

 • транспорт, предлаган за пътуващи нощно време;
 • социален проект, ангажиращ трайно безработни хора в мобилен транспорт;
 • набиране на транспортни услуги от общината извън Нацоналния парк и
 • услугата „Велосипед под наем“.

Срещите за обмяна на политики са присъща част от проекта ПОСЛЕДНАТА МИЛЯ. Целта е регионите да интегрират научените добри практики в техните регионални
политики.

За повече информация:

 • luxembourg_01
 • luxembourg_02
 • luxembourg_03
 • luxembourg_04
 • luxembourg_05
 • luxembourg_06
 • luxembourg_07
 • luxembourg_08
 • luxembourg_09
 • luxembourg_10
 • luxembourg_11
 • luxembourg_12
 • luxembourg_13
 • luxembourg_14
 • luxembourg_15
Покана

Презентация