lm seminar annonceВтората среща-семинар по проекта Last Mile се проведе в Областна администрация – Варна на 20 септември т.г. под патронажа на Областния управител г-н Стоян Пасев.

Поканени бяха кметове, общински експерти по транспорт и туризъм, транспортни фирми и туроператори. Участниците обсъдиха задълбочено задачите по проекта и дадоха примери за съществуващи гъвкави транспортни услуги в региона, както и за необходимостта от създаването на нови такива.

По случай Европейската седмица на мобилността, във фоайето на Обл. администрация Клуб УРГО откри изложба, посветена на устойчивата мобилност, която беше посетена от участниците в срещата и граждани на Варна.

За повече информация: Покана с програма, PPT-презентации, снимки

  • lm_exhibition-1
  • lm_exhibition-2
  • lm_exibition-3
  • lm_seminar_1
  • lm_seminar_2
  • lm_seminar_3
  • lm_seminar_4
  • lm_seminar_5