leaflet annonceУстойчива мобилност при „последната миля” в туристическите региони. Обмен на политики за гъвкави транспортни решения за туристи и местни жители. Нека да изминем последната миля заедно!

 

 

 

ПОСЛЕДНАТА МИЛЯ