last mile vienna annonceКак да обхванем в устойчива транспортна верига „последната миля“ от пътуването до туристическите дестинации и малките селища в курортните региони? Отговор на този жизнено важен въпрос за туризма, икономиката и околната среда цели да даде проектът „ПОСЛЕДНАТА МИЛЯ“, който стартира от 1 април 2016 г.

Общественият транспорт е предизвикателство в много области на страната поради редица фактори, които затрудняват изпълнението на редовните транспортни връзки. Това важи особено за туристическите дестинации, където пътникопотокът зависи от сезона. Въпреки обещанията за превоз на туристите „от врата до врата”, започвайки от жп гара или аерогара в големия град до отдалечено райско кътче за почивка, много често пристигащите се сблъскват с липсата на транспортни връзки до финалната дестинация. Затова търсенето на адекватна транспортна схема, свързваща основните транспортни възли на обществения транспорт с отдалечените дестинации, посещавани от туристите, е от изключително значение както за посетителите, така и за местното население. Целта е да се даде сигурност на туристите в последния етап на пътуването и да се намери алтернатива на превоза с частни автомобили. жители.

Със създаването на специални решения за гъвкави и устойчиви транспортни услуги, които са енергийно-ефективни и с ограничени вредни емисии ще се увеличи привлекателността на дестинациите. Предвижда се потребителите - туристи и местни жители, да получават информация за тях чрез съвременни информационни средства /мобилни приложения, интернет-разписания, специални информационни стендове на началните транспортни възли и др. /. Опитът показва, че търсенето на адекватна транспортна схема, внедрена в главната мрежа на редовния обществен транспорт, е усилие с много широк спектър от ползи.

„Последната миля“ е междурегионален проект, включващ 6 страни. Целта на проекта е обмяна на политики и добри практики на участващите региони и интегрирането им в регионалната политика за създаването на гъвкави транспортни услуги с внимание към последната отсечка до крайната цел на пътуването. За България целевият регион е област Варна, където се намират най-хубавите ни морски курорти.

Проектът се финансира от програма INTERREG EUROPE 2014-20. Водещ партньор е Австрийска Агенция по Околната Среда. Проектът е основан на ефективното сътрудничество на 7 партньори от 6 европейски страни. Българският партньор е Клуб „Устойчиво развитие на гражданското общество“ – национален координатор по градска мобилност (www.csdcs.org).

Първите стъпки по проекта ще бъдат свързани с анализ на рамковите условия за развитие на транспорта в целевите региони и на регионалната обществена транспортна схема, както и на търсенето на гъвкави транспортни решения. Ще се посетят и анализират реализирани добри практики в партниращите региони. Всички заключения от анализа и обмяната на опит ще бъдат взети предвид при разработката на РАП /регионалните планове за действие/ с цел планиране внедряването на гъвкави транспортни услуги. Това ще бъде Фаза 1 на проекта.

Фаза 2 ще бъде посветена на търсенето на финансиране за внедряване на регионалните решения за гъвкав транспорт (пилотни дейности), в рамките на оперативните програми.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Детайли:

Бюджет на междурегиналния проект „Последната миля“- 1,607442 евро

Продължителност на проекта:

 • Фаза 1- от април 2016г. до септември 2018 г.
 • Фаза 2 - от октомври 2018г. до септември 2020 г.

Партньори:

 • Агенция по околната среда - Австрия -Водещ партньор
 • Източно Тиролски регион - Австрия
 • Клуб „Устойчиво развитие на гражданското общество“ България
 • Агенция за подпомагане на регионалното развитие, Кошице-Словакия
 • Правителство на Каталуния - Испания
 • Национален парк- Люксембург
 • Областна управа на Западна Померания - Полша

Подкрепа от заинтересовани институции

Проектът „Последната миля“ се финансира по Програмата за междурегионално сътрудничество INTERREG EUROPE 2014-2020. Писмото за подкрепа от българска страна е дадено от Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно- териториално устройство“ на МРРБ. То потвърждава съотвествието на проектната идея с целите и приоритетите на Регионалния план за развитие на Североизточния район за периода 2014-2020 г. и по- конкретно на приоритет 3.1 „Подобряване на вътрешно- регионалната свързаност и достъпност до обекти за услуги, туризъм, рекреация, култура“ на Регионалния план за развитие.

Българският партньор е Клуб „Устойчиво развитие на гражданското общество“.

Сайт на проекта: http://www.interregeurope.eu/lastmile/

 

 • last-mile-vienna_01
 • last-mile-vienna_02
 • last-mile-vienna_03
 • last-mile-vienna_04
 • last-mile-vienna_05
 • last-mile-vienna_06
 • last-mile-vienna_07
 • last-mile-vienna_08
 • last-mile-vienna_09
 • last-mile-vienna_10
 • last-mile-vienna_11
 • last-mile-vienna_12
 • last-mile-vienna_13
 • last-mile-vienna_14