tdp final conference top

Финалната конференция по проекта се проведе на 13 май в туристическото градче Нойзидл ам Зее край Виена. От българска страна освен Клуб УРГО присъстваха АДО „Дунав” и представители на общини Русе и Силистра. Дунавските общини от проекта официално се обединиха в мрежата от „Дунавски перли”, а Клуб УРГО беше удостоен със специална Грамота за участието си в проекта и приноса към него. През следващите два дни партньорите посетиха туристически региони в Словакия и Унгария и отчетоха достиженията на проекта.

Грамота за участието на клуб УРГО в проекта и направения принос

За повече информация: Снимки, програми

Warning: No images in specified directory. Please check the directory! Debug: specified directory - https://csdcs.org/02.projects/27.transdanube.pearls/final_conference/gallery