vukovar 02

 

Четвъртата партньорска среща на проекта Трансданюб.Перли се проведе в град Вуковар, Хърватия, от 21 до 22 март 2018 г. На тази среща партньорите представиха първите услуги за устойчива мобилност и туризъм, реализирани по проекта. Участниците в срещата имаха възможност да посетят примери за такива услуги, а именно Регионалния център за мобилност във Вуковар, който се очаква да започне работа тази година. Бъдещият център за мобилност се намира в помещенията на съществуващия туристически информационен център във Вуковар. В разширената и наскоро реновирана сграда, обучени по устойчива мобилност, мениджърите ще консултират посетителите за съществуващите услуги за мобилност и туризъм с устойчиви възможности за обиколка на Вуковар. Това е първият от единадесетте информационни центрове за мобилност, които ще бъдат създадени в партньорските региони по поречието на река Дунав.

vukovar 01

 

Между сесиите на срещата партньорите по проекта имаха възможността да разгледат града, като туристи и участваха в съвместен круиз с единствената соларна Е-лодка "Bajadera" по поречието на река Дунав.

По време на сесията за изграждане на капацитет партньорите очертаха успеха на транснационалния курс за обучение, организиран в Силистра, България през октомври 2017 г. Общо 30 обучени мениджъри по устойчива мобилност ще използват придобитите знания по време на обучението, за да популяризират ползите от устойчивата мобилност в своите региони. Някои мениджъри на мобилността вече са извършили регионални обучения, за да разпространят концепцията за устойчива мобилност в туризма в съответния регион. До този момент 58 участници от сектора на транспорта и туризма са присъствали на регионалните обучения, организирани от партньорите по проекта. През следващите месеци ще се организират още обучения.

Следващото важно събитие е Междинната конференция по проект „Трансданюб.Перли“, което ще бъде организирано от Дунавски офис Улм/Ной-Улм и ще се проведе в Ной-Улм, Германия на 11 юли. Конференцията ще събере експерти от сектора на устойчивата мобилност и туризма, както и заинтересовани страни от партньорските региони и ще предостави възможност за обмен и сътрудничество между участниците от Дунавския регион.