video 01

В рамките на проекта ТДП снимачен екип направи учебно пътуване от извора на р.Дунав до Черно море с цел да покаже туристическия потенциал на крайдунавските региони. Представяме ви филма, показващ българската дунавска „перла” с център Русе.