pleven annonceНа 22 и 23 февруари 2018 г. в Плевен се проведе регионално обучение на експерти по мобилност в рамките на проект ТДП.

На него присъстваха представители на 4 –те общини, които формират дунавската перла с център Русе (Русе, Свищов, Силистра и Тутракан), подизпълнители по проекта и членове на екипа на Клуб УРГО. Участниците получиха подробна информация за същността на проекта и концепцията за мобилност в туризма, запознаха се с наръчника за Планиране на мобилността в туристическите региони и с работата на Информационните центрове по мобилност, в които общинските експерти ще работят. Доц. Илиева раздаде на всички разработения от Клуб УРГО и преведен на български Наръчник за планиране на мобилността в туристическите региони.

Бяха обсъдени предложенията за мобилни мерки на всяка община и обединяването им в един общ Регионален план за устойчива мобилност.

След изпълнението на конкретни задачи, свързани с обучението, участниците ще получат Сертификат за участие в курс за мобилен мениджър. За повече информация: снимки, покана с програма, презентация:

 

Warning: No images in specified directory. Please check the directory! Debug: specified directory - https://csdcs.org/02.projects/27.transdanube.pearls/pleven/gallery