perlsКлуб "Устойчиво развитие на гражданското общество" оповестява Публично съобщение за набиране на ценови предложения.

Предмет: Извършване на услуги в рамките на Проект TRANSDANUBE.PЕARLS (“Мрежа за устойчива мобилност по Дунав“). Услугите са за изпълнение на дейност "Медийни и не-медийни комуникации".

По-долу можете да се запознаете подробно със съобщението и да го свалите.

Публично съобщение за набиране на ценови предложения