tgs nambr annonceПо покана на НСОРБ, Клуб УРГО спонсорира една от сесиите на Годишната среща на общинските есперти по образование, която се проведе в гр. Правец на 10-11 февруари 2016 г.

Пред аудитория от 160 души и представители на МОН, г-жа Илиева представи изпълнението на проекта в България и ползата за българските училища. Много общини проявиха интерес да се включат в играта и ще играят през настоящия пролетен семестър.

 

За повече информация: Програма, снимки, благодарствено писмо

 

Loading...

 

Warning: No images in specified directory. Please check the directory! Debug: specified directory - https://csdcs.org/02.projects/23.traffic_snake_game/namrb/gallery

 

Loading...