traffic-snake-workshop annonceНа 28 март 2015 г. в НДК- София Клуб УРГО организира Втори национален тренинг-семинар по проекта TSG-network.

Събитието се проведе в рамките на Национално изложение „Образование без граници 2015” и предизвика широк интерес. Екипът на проекта отчете работата на училищата през 2014 г. и получениет резултати, които са повече от обнадежаващи. Семинарът даде старт на кампанията 2015, за която вече са заявили участие множество училища от цялата страна. През тази година играта ще се играе в нови 5 града /Русе, Силистра, Каварна, Добрич и Габрово/, с което броят на обхванатите населени места става 10.

За повече информация:

Warning: No images in specified directory. Please check the directory! Debug: specified directory - https://csdcs.org/02.projects/23.traffic_snake_game/national_workshop2/gallery

Покана и програма на семинара

Loading...

Презентация за семинара

Loading...