traffic-snake-movie-annonceИграта Traffic Snake игра е създадена от Mobiel 21 и започна като малка акция на училища във Фландрия, Белгия.

Резултатите показаха, че играта увеличава използването на устойчиви начини на транспорт и намалява емисиите на CO2. Играта е разпространена вече в около 1,000 училища, 200,000 деца и 15.000 семейства в само във Фландрия. Холандия и Австрия бяха първите страни, които се присъединиха, но сега не по-малко от 18 страни са готови да прилагат тази успешна стратегия, която насърчава родителите да опитат алтернативи на колата за пътуването от дома до училището. Играта е забавна, ефективна и лесна за изпълнение.

Филмът представя играта и начина на организация. Изберете Bulgarian вместо English, за да се покажат субтитри на български език. Филмът е преведен от Клуб "Устойчиво развитие на гражданското общество".