traffic snake annonceПроект "Traffic Snake Game Network" беше представен на българо-скандинавска конференция „Учене през целия живот” под егидата на Министерстото на образованието, която се проведе в Слънчев бряг на 4-7 юни 2014 г.

Играта за училищата в рамките на проекта предизвика голям интерес сред присъстващите и много от тях изказаха желание да се включат.

 

Warning: No images in specified directory. Please check the directory! Debug: specified directory - https://csdcs.org/02.projects/23.traffic_snake_game/conference/gallery

Loading...

Loading...