prosperity2 annonceПоследната среща-семинар по PROSPERITY се проведе на 17 април 2019 г. съвместно с проекта SUMPs-UP. Тя беше организирана в Конферентната зала на Община Варна с участието на представители на общини от Североизточна България, ТПП-Добрич, НПО и гости от общинската управа на Санта Моника, Калифорния.

Американците бяха на посещение във Варна в рамките на проекта за Коопериране на градове от Европа и Северна Америка.

Лекторът г-н Т.Дюрлен от СЕРЕМА представи френския опит в ПУГМ и сравни състоянието на градското планиране в България и приносът на проекта PROSPERITY. Бяха дискутирани и промените в бъдещата версия на ПУГМ 2.0, които ще бъдат официално представени на тазгодишната ПУГМ Конференция в Гронинген, Холандия.

Клуб УРГО покани всички участници на делови обяд в ресторанта на общината.

За повече информация: Снимки, покана и програма, презентации и материали

Warning: No images in specified directory. Please check the directory! Debug: specified directory - https://csdcs.org/02.projects/26.prosperity/varna_02/gallery