realcorp annonceПрезентация за достиженията на град Варна по проект PROSPERITY беше представена на престижната международна конференция REAL CORP 2019, която се проведе в Техническия университет в Карлсруе на 2-4 април 2019 г.

 

 

 

За повече информация: Снимки, програма, доклад

 

Warning: No images in specified directory. Please check the directory! Debug: specified directory - https://csdcs.org/02.projects/26.prosperity/realcorp2019/gallery