civitas annonceДвама членове на CSDCS взеха участие в CIVITAS форума 2018 в Умеа, Швеция (19-21.09.2018 г.).

Доц. Лучия Илиева представи спецификата относно планиране на мобилността в България и постиженията на проекта PROSPERITY. Инж. Лъчезар Росенов участва в срещата на комуникационните мениджъри по проект ECCENTRIC. Форумът им даде възможност да се срещнат с много колеги от различни страни, да обменят опит и да планират нови проекти.

 

За повече информация: снимки, дневен ред, презентация

Warning: No images in specified directory. Please check the directory! Debug: specified directory - https://csdcs.org/02.projects/26.prosperity/umea/gallery