prosperity annonceПървият коучинг на екипа на ОП „Паркинги и синя зона” във Варна се проведе на 29-30 март 2018 г. с експерта от TRT-Италия г-н Козимо Киффи.

На участниците беше представена първата част от разработката на ПУГМ. Директорът на ОП г-н Младен Иванов показа на госта територията на бъдещата синя зона на града и основните проблеми на движението.

 

За повече информация: Снимки, доклад от коучинга, присъствен лист

Warning: No images in specified directory. Please check the directory! Debug: specified directory - https://csdcs.org/02.projects/26.prosperity/varna_01/gallery