sofia mobility centre annonceОбмяна на опит по "Парк + Райд" между Единбург и Центъра по Градска мобилност - София

За обмяна на опит беше поканен директорът на ЦГМ - София г-н Николай Костов.

Бяха проведени серия от срещи и демонстрации с експерти по транспорт и мобилност на община Единбург.

 

Warning: No images in specified directory. Please check the directory! Debug: specified directory - https://csdcs.org/02.projects/05.epomm/gallery01