epomm logo

От 1 юни 2009 г. Клуб УРГО е партньор по проекта „EPOMM PLUS”, финансиран по линия на EACI - IEEE 2008. Това е един огромен европейски проект, продължение на инициативата ”EPOMM” за изграждане на мрежа от организации и инструменти за управление на мобилността на обединена Европа.

Проектът е с продължителност 3 години и в него участват 20 страни-членки на ЕС. Водеща организация е консорциум EPOMM – Белгия.

Официален сайт на проекта: www.epomm.eu

epom 01

Среща по проекта в Утрехт, Холандия, 23-24.02.2010

 

Loading...

The European Commission’s Action Plan on Urban Mobility Брой първи 1 – ноември 2009

Loading...