mexico_01

 

Клуб "Устойчиво развитие на гражданското общество" Ви кани да участвате в серия виртуални уроци, посветени на устойчивата мобилност в условията на Ковид 19. Виртуалната класна стая Modern Urban Mobility е създадена в рамките на проекта ECCENTRIC и цели да повиши познанията и адаптивността на местните власти, експерти, учени и широката общественост за прилагане на адекватни мерки за здравословно и безопасно придвижване по време на епидемия.

Презентацията "Mобилност и Ковид 19. В Мексико: Опитът на Мексико Сити" ще Ви запознае мерките, които се предприемат в транспортните дейности на град Мексико, за да бъдат намалени последствията от корона вирус. Тази информация стана достъпна за България благодарение на партньорството на клуб УРГО с местните власти на Мексико Сити.

За да влезете във виртуалната класна стая Ви е необходим профил в Google. Той Ви дава достъп не само до Google Classroom, но надеждна електронна поща Gmail, облачно пространство от 15 GB - Google Drive, както и огромно количество безплатни програми и приложения на Google.

Ако все още нямате такъв профил, указания за създаването му ще намерите на адрес Създаване на профил в Gmail или можете да пристъпите директно към създаване на профил на адрес Създаване на профил в Google

За достъп до виртуалната класна стая използвайте пощата си в Gmail. От менюто с точки в горния десен ъгъл на Gmail изберете Classroom.

classroom 1

След влизане в Google Класна стая кликнете на плюсчето в горния десен ъгъл и изберете "Включване в курс". Въведете код на курса wvzj7bx. Вече сте в класната стая Modern Urban Mobility.

Така ще можете да получавате полезни знания за устойчивата градска мобилност, за което ще бъдете информирани автоматично от класната стая чрез Вашата електронна поща.