9th workshop annonceНа 6 октомври 2020 г. веднага след началото на учебната година в Русенския университет „Ангел Кънчев“ се проведе семинар по ECCENTRIC.

Той се организира по покана на проф. д-р Велизара Пенчева – Председател на Общото събрание на университета и беше насочен главно към новите студенти. Представители на Клуб УРГО представиха на аудиторията целите на проекта и извършените дейности, както и възможностите за по-нататъшна работа за мултиплициране на постигнатите резултати.

Последва оживена дискусия по теми, свързани с мобилността в град Русе и възможностите за нови проекти. На участниците бяха раздадени материали и сувенири от проекта.

За повече информация: Cнимки, презентация

 

  • 9th_workshop_01
  • 9th_workshop_02
  • 9th_workshop_03
  • 9th_workshop_04
  • 9th_workshop_05
  • 9th_workshop_06
  • 9th_workshop_07
  • 9th_workshop_08