bump pleven annonceЗаключителната среща на участниците в проекта, последвана от голям информационен семинар се проведоха на 12-13 март 2015 г. в хотел „Кайлъка” – Плевен.

Мероприятието беше организирано съвместно с НСОРБ и беше открито от Председателя на Парламента г-жа Ц.Цачева и кмета на Плевен. Той наблегна на постиженията на града в областта на транспорта и мобилността. Целевите градове по BUMP обмениха опит от международните семинари и споделиха работата си с консултантите по разработка на техните ПУГМ. Повече от 100 общини научиха за напредъка в рамките на проекта и дискутираха с проектния екип от Клуб УРГО възможностите за разработка на подобни планове. За повече информация:

Warning: No images in specified directory. Please check the directory! Debug: specified directory - https://csdcs.org/02.projects/21.bump/pleven/gallery

Презентация за SUMP

Loading...

Програма на срещата

Loading...