training bump4 annonceПоредният четвърти семинар за ПУГМ се проведе в хотел „Родопски дом” – Чепеларе на 24-25 април 2014.

 

Участниците дискутираха планираните мобилни мерки за техните градове и разгледаха подробно координацията на политическо, законово, финансово и процедурно равнище на SUMP. Специално внимание беше обърнато на новата финансова рамка на ЕС за периода 2014-2020 и програма HORIZON 2020 с възможностите за финансиране на устойчив транспорт и мобилни мерки.

 

Warning: No images in specified directory. Please check the directory! Debug: specified directory - https://csdcs.org/02.projects/21.bump/workshop4/gallery