bump3 annonceТретият семинар по BUMP се проведе на 20-21 март в хотел "Дива", с.Чифлик.

 

Той беше посветен на видовете мобилни мерки, които могат да бъдат внедрени в рамките на SUMP. Участниците представиха постери с предложения за мерки в техните градове.

 

Warning: No images in specified directory. Please check the directory! Debug: specified directory - https://csdcs.org/02.projects/21.bump/workshop3/gallery