bump 2004.01 annonceПървият семинар за ПУГМ се проведе в София на 28-29 януари.

Представители на 9 града започнаха работа по проекта, като акцентът на занятията беше върху същността на ПУГМ, ползите от тях и разликите със стандартните интегрирани транспортни планове. Следващият модул ще се проведе в Русе на 20-21 февруари.

За повече инфо:

 

Warning: No images in specified directory. Please check the directory! Debug: specified directory - https://csdcs.org/02.projects/21.bump/workshop1/gallery

 

Loading...

Loading...

Loading...

РЪКОВОДСТВО – РАЗВИТИЕ И ПРИЛАГАНЕ НА УСТОЙЧИВИ ПЛАНОВЕ ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ

Loading...