bump annonce01Стартовата среща по проекта BUMP в Триест се проведе на 29-30 април 2013 и в нея взеха участие всички партньори по проекта.

Беше приет работният план, съгласно който следващата стъпка е изработването на пакет обучителни материали по SUMP от У-та в Дортмунд. Той ще бъде представен за одобрение в края на юни 2013 г. На срещата присъства и представителят на ЕК г-н Маркс, който отговаря за проекта. Tой представи най-новите приоритети на EACI в областта на устойчивата мобилност и подчерта значението на SUMP.

Warning: No images in specified directory. Please check the directory! Debug: specified directory - https://csdcs.org/02.projects/21.bump/gallery01

Loading...