leaflets annonceБеше издадена дипляна, която представя целите на проекта, проектните дейности, партниращите организации и предлага контакти на заинтересуваните организации и общини за получаване на допълнителна информация.

 

Loading...