За разработката и изпълнението на проекта си партнираха организации от 4 страни - Румъния, Гърция, Словения и България. България беше представлявана от Клуб "Устойчиво развитие на гражданското общество".

balkwaste map

 

Участник

Държава

WEB site

 REPA - Регионална агенция за опазване на околната среда, Бакау  Румъния  www.arpmbc.ro
 Национален технически университет - Атина (у-ще за химично инженерство)  Гърция  www.uest.gr
 TUC - Технически университет в Крит, факултет по Електроника и компютерна техника  Гърция  www.elci.tuc.gr
 Фирма EUROCONSULTANTS S.A.  Гърция  www.euroconsultants.com.gr
 Фирма EFCon  Румъния  www.efcon-group.ro
 SUROVINA Ltd  Словения  www.surovina.si
 Club "Sustainable Development of Civil Society"  България  www,csdcs.org