Клуб УРГО взе участие във втората годишна среща на Европейската мрежа за зелени обществени поръчки (ЗеОП)

lisbon annonceСрещата се проведе в Лисабон на 13 февруари 2019 г. Тя анализира силните и слабите страни на ЗеОП, възможностите, потенциала за репликиране и въздействието на дейностите по ЗеОП на участващите организации.

НПО споделиха своя опит в областта на зелените обществени поръчки в различни сектори. Беше представен напредъкът в разработването и прилагането на критериите на ЕК за зелените обществени поръчки, както и на инструментариума за обучение по зелени обществени поръчки. 

 

За повече информация: Снимки, програма

 

Warning: No images in specified directory. Please check the directory! Debug: specified directory - https://csdcs.org/04.news/44.lisbon/gallery

 

Предстоящо

POLIS-22

 

Годишната конференция на POLIS ще се проведе от 30 ноември до 1 декември 2022 г. в Брюксел, Белгия.

Мрежа на ENDURANCE в България

bulgaria small

Transdanube.Pearls - Network for Sustainable Mobility along the Danube SRTMP of RUSE REGION

tdp srtmp ruse region

WEB страници на проекти по градска мобилност

smp logo official

epomm

eltis

do the right mix

bump site small