Клуб УРГО е включен като подкрепящ партньор в проекта ENLARGE

enlarge 1

ENLARGE е двугодишен проект, финансиран от програма Хоризонт 2020, който се фокусира върху устойчивата енергия и енергийна ефективност.

Проектът изследва съществуващите управленски модели на участие. По-специално интересът е насочен към разбирането кои са предпочитаните инструменти и механизми за участие, какви са социалната легитимност, ефективност и устойчивост в контекста на енергийната политика. Това ще бъде направено чрез обединяване на теоретични познания и опита по внедряване.

Крайният резултатът ще бъде интерактивна книга за повишаване на осведомеността сред публичните администратори и заинтересовани страни за алтернативни сценарии, базирани на конкретен опит и практически примери.

 

enlarge 2

 

Проектът ENLARGE разширява своя кръг участници чрез приемане на нови 12 подкрепящи партньори:

Young Intellectuals, Hope, Албания
Strategic and Security Studies Group, Албания
Клуб "Устойчиво развитие на гражданското общество", България
Municipality of Chios, Гърция
Unione dei Comuni Montiferru, Италия
Associazione NordEstSudOvest, Италия
Agenda 21 Est Ticino, Италия
Municipality of la Palma de Condado, Испания
Zavot Boter, Словения
Universitat Jaume, Испания
K-GEM, Турция
Nature’s Rights, Великобритания

Предстоящо

ecomm2021 logo

Двадесет и четвъртата Европейска конференция за управление на мобилността ще се проведе от 16 юни до 18 юни 2021 г. в Кашкайш, Португалия.

Мрежа на ENDURANCE в България

bulgaria small

Transdanube.Pearls - Network for Sustainable Mobility along the Danube SRTMP of RUSE REGION

tdp srtmp ruse region

WEB страници на проекти по градска мобилност

smp logo official

epomm

eltis

do the right mix

bump site small