Участие в SmartMove семинар

smartmove thessaloniki annonce1

Клуб УРГО беше поканен за участие в международен семинар по мобилност в селските региони, организиран в рамките на проекта SmartMove в Солун на 21 октомври 2015 г. 

В своята делегация Клубът включи представители на общини Плевен и Кърджали, които са между пилотните градове за България по ПУГМ. На срещата се обсъдиха въпроси, свързани с транспортните връзки между градовете и селските региони и се обмени полезен опит в областта на проучване на пътниците и тяхната мотивация за пътуване.   

За повече информация:

Програма на семинара

Loading...

Warning: No images in specified directory. Please check the directory! Debug: specified directory - https://csdcs.org/04.news/34.smartmove/gallery

Клуб УРГО беше поканен за участие в международен семинар по мобилност в селските региони, организиран в рамките на проекта SmartMove в Солун на 21 октомври 2015 г.

Предстоящо

POLIS-22

 

Intelligent Transport’s Summit

Лондон 20-21 септември 2023

Мрежа на ENDURANCE в България

bulgaria small

Transdanube.Pearls - Network for Sustainable Mobility along the Danube SRTMP of RUSE REGION

tdp srtmp ruse region

WEB страници на проекти по градска мобилност

smp logo official

epomm

eltis

do the right mix

bump site small