guideline 04Наръчникът разглежда въпроса за паркиране на велосипеди и включва добри практически примери от Европа (и света), които могат да се прилагат в страните от Дунавския регион.

Документът също така служи като основа за четиринадесет международни партньори по проекта TRANSDANUBE.PEARLS, който създава рамка за провеждането на конкретни дейности за обработка на техните регионални проучвания за развитие. 

Наръчникът се състои от няколко части: определяне на най-добри практически примери в Европа, рамкови условия за изпълнение, определяне на изискванията на целевата група, преглед на възможностите за изпълнение, препоръки за прилагане, определяне на ключови фактори за успех, предложения за транснационална оценка на пилотните дейности и препратки.

Можете да изтеглите Наръчника чрез кликване върху стрелката в горния десен ъгъл или от този линк.